Wójt Gminy Istebna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich:

 

1. Koło Łowieckie „Istebna” w Istebnej

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce Polowania

1

20.01.2019 r.

9:00-15:00

Beskid, Kanada, Czadeczka

2

26.01.2019 r.

8:00 – 15:00

Sałasz, Bagno

 

2. Koło Łowieckie „Głuszec” w Wiśle

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce Polowania

1

19.01.2019 r.

8:00 –16:00

Obwód K.Ł. „Głuszec” w Wiśle

2

26.01.2019 r.

8:00 –16:00

Obwód K.Ł. „Głuszec” w Wiśle

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG Istebna oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl i stronie internetowej Gminy Istebna www.istebna.eu.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Istebna w sprawie terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Istebna” w Istebnej obwód łowiecki nr 208 oraz Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle obwód łowiecki nr 201.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Kohut
Data publikacji:11.01.2019 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Kohut
Data aktualizacji:11.01.2019 08:52