wersja do wydruku Joanna Kohut 18.01.2019 16:39

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

 

 

Wójt Gminy Istebna działając na podstawie art.11 ust.2 art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.450 z późń.zm.) oraz UchwałyNr II/9/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2019 w następujących obszarach:

- zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

- zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Joanna Kohut
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2019 16:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż