IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2019 10:06 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
14.03.2019 10:06 Dodano załącznik "Protokół z IV sesji z imiennym wykazem
głosowania"

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Istebna na rok 2019."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2019 roku na
modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy
Istebna na lata 2017-2022."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Istebna."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania
członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2019
rok."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 12:58 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2019 12:58 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Istebna."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 12:58 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Istebna."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 12:58 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 12:58 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr II/9/2018 rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia
2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2019 12:56 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)