Sprawozdania finansowe za rok 2018

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdania finansowe za rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Agata Kobel - Zembik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.06.2019 08:21 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
03.06.2019 08:21 Dodano załącznik "Skonsolidowany bilans jednostki
samorządu terytorialnego Gmina Istebna sporządzony na
dzień 31.12.2018r. "

(Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:40 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:40 Dodano załącznik "Zastawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018 r."

(Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:40 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:40 Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r."

(Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:34 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:34 Dodano załącznik "Wyciąg z danych zawartych w
załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień
31.12.2018 r."

(Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:33 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:33 Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2018 r."

(Agata Kobel - Zembik)
07.05.2019 08:30 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
04.04.2019 09:08 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
04.04.2019 09:08 Usunięto załącznik Opinia RIO o przedłożonym przez
Wójta Gminy Istebna sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2018 rok.

(Agata Kobel - Zembik)
04.04.2019 09:08 Edycja dokumentu (Agata Kobel - Zembik)
04.04.2019 09:08 Dodano załącznik "Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta
Gminy Istebna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018
rok."

(Agata Kobel - Zembik)
02.04.2019 12:22 Utworzenie dokumentu. (Agata Kobel - Zembik)