Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.
Kandydat, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
1) Zgłoszenie kandydata,
2) Listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie,
3) Pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
4) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
5) Zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata dostępne są na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej (http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023) oraz w Urzędzie Gminy Istebna pok. 201.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Kohut
Data publikacji:28.06.2019 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Kohut
Data aktualizacji:28.06.2019 07:58