Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łucja Jałowiczor
Data publikacji:20.01.2020 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Łucja Jałowiczor
Data aktualizacji:20.01.2020 12:36