Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz zespole szkolno-przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łucja Jałowiczor
Data publikacji:06.02.2020 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Łucja Jałowiczor
Data aktualizacji:26.03.2020 10:22