Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Istebna (43-470 Istebna 1000), na okres 21 dni tj. od dnia 8 września 2020 r. do 29 września 2020 r. został wywieszony:  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bez przetargu - obejmujący część działek Nr 3125/5 i 3125/6, zapisanych w KW BB1C/00044216/5, oraz część działki 2245/3 zapisanej w KW BB1C/00048377/9, położonych we wsi Istebna, gmina Istebna, a także przeznaczoną do oddania w użyczenie część dz. 3233/2 zapisanej w KW BB1C/00044216/5 położonej we wsi Istebna, gmina Istebna.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Henryk Marekwica
Data publikacji:08.09.2020 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Henryk Marekwica
Data aktualizacji:08.09.2020 12:02