Fundacja „Słoneczna Kraina Dzieciom” złożyła Uproszczoną Ofertę Realizacji Zadania Publicznego pn: „Jaworzynka Jedna Rodzinka”. W ramach grantu planowane są dwa wydarzenia: rajd pn: „I Jesienny Rajd Rodzinny” oraz warsztaty świąteczne pn: „Warsztaty nie tylko dla mnie i taty”. Rajd odbędzie się na terenie wsi Jaworzynka, a jego uczestnikami będą rodziny. Celem działania jest zachęcanie uczestników do aktywności sportowej, wspólnego spędzania wolnego czasu oraz dbanie o własne zdrowie a co za tym idzie przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydarzenie będzie miało charakter profilaktyczny o działaniu antyalkoholowym poprzez zaproszenie przedstawiciela Fundacji „Fascynujący Świat Dziecka”, który będzie uświadamiał uczestników o szkodliwości spożywania alkoholu. Ponadto pedagog oraz psycholog przeprowadzą prelekcję na temat zagrożeń wynikających ze spożycia alkoholu. Celem warsztatów świątecznych zorganizowanych w budynku OSP Jaworzynka Zapasieki będzie współpraca dzieci i ojców. Planowane są warsztaty bibuł karskie oraz warsztaty kulinarne, na których uczestnicy przygotują ciasteczka świąteczne. Podczas obu wydarzeń rozdawane będą przypinki profilaktyczne z napisem; „W trzeźwości więcej możliwości”. Na zakończenie obu działań planowany jest poczęstunek, a nad przebiegiem obu wydarzeń czuwać będą wolontariusze pracujący w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce.

Ofertę realizacji zadania publicznego złożono w trybie tzw: „Małego Grantu"

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: „Jaworzynka Jedna Rodzinka”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Data publikacji:16.10.2020 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Edyta Jałowiczor
Data aktualizacji:16.10.2020 14:01