Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przejęła gmina uchwałą Rady Gminy Istebna nr XXII/158/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, ww. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA W SPRAWIE DOMKÓW LETNISKOWYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Goryczka
Data publikacji:26.10.2020 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Karolina Goryczka
Data aktualizacji:26.10.2020 08:30