Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działając na terenie Gminy Istebna lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje Społeczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Data publikacji:27.10.2020 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Edyta Jałowiczor
Data aktualizacji:27.10.2020 11:32