Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Podmiot udostępniający informację:Istebna 1000
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Data publikacji:28.10.2020 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Leokadia Białożyt
Data aktualizacji:28.10.2020 12:22