Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 marca 2021 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom (podmiotom gospodarczym, instytucjom społecznym), złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Pozwolą one na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych poprawek. 

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania uwag, jednocześnie dziękujemy mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie przy opracowaniu projektu dokumentu. 

Konsultacje potrwają od 09 marca do 13 kwietnia bieżącego roku. 

Uwagi i opinie do projektu można składać:

  • W siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki podawczej znajdującej się na parterze budynku.

  • Pocztą na adres Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna.

  • Formularz ze zgłoszeniem uwag można także wysłać drogą mailową na : urzad@istebna.eu

  • Poprzez elektroniczny formularz dostępny pod linkiem

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu Strategii Gminy Istebna 2021-2030.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wioleta Golik
Data publikacji:09.03.2021 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wioleta Golik
Data aktualizacji:09.03.2021 13:23