Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.

­

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Istebna 1000
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2018 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.07.2018 11:35 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:35 Dodano załącznik "Protokół KO Nr 33/2018 zdnia 23 stycznia 2018 r." (Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:35 Dodano załącznik "Protokół KRG Nr 33/2018 zdnia 23 stycznia 2018 r." (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:21 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030." (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:20 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:20 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:17 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:17 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030. (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:41 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018." (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030." (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. " (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:26 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:21 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:40 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:39 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022." (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:38 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022. (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:21 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody ze skupienia trzech drzew uznanych za pomnik przyrody." (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:15 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)