Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.

­

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017  Wójt Gminy Istebna nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji w/w programu za rok poprzedni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2018 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.05.2018 14:35 Utworzenie dokumentu. (Joanna Kohut)