x 
Drukuj
Piotr Gazurek 19.11.2018 08:02

Transmisje posiedzeń Rady Gminy Istebna.

­

Transmisja obrad Rady Gminy Istebna oraz nagrania archiwalne

 

Informacja o przetwarzaniu danych w trakcie transmisji i utrwalaniu obrad Rady Gminy
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna;

  • na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wymogów ustawowych – rejestracji obrazu i dźwięku podczas obrad rady gminy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

ODBIORCY DANYCH

Informacje zarejestrowane w trakcie obrad rady gminy są publicznie dostępne. Udostępnienie jest możliwe:

  • poprzez bezpośrednią transmisję na żywo;

  • z zasobu wskazanego na stronie internetowej urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zapis z obrad będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy po zakończeniu bieżącej kadencji organów gminy, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Transmisje posiedzeń Rady Gminy Istebna.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2018 08:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.11.2018 10:36 Edycja dokumentu - uzupełnienie o link do transmisji i nagrań archiwalnych oraz informację o przetwarzaniu danych w trakcie transmisji. (Mariusz Siąkała)
19.11.2018 08:02 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gazurek)