II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Istebna 1000
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 16:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.12.2018 11:26 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018." (Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 – 2030 " (Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019." (Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok." (Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:43 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023." (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Protokół z I sesji Rady Gminy Istebna" (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Porządek obrad II sesji Rady Gminy Istebna" (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:06 Usunięto załącznik Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Istebna. (Leokadia Białożyt)
27.11.2018 16:40 Dokument usunięto. (Leokadia Białożyt)
27.11.2018 16:36 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)