Otwarty Konkurs Ofert na realizację Zadań Publicznych na rok 2020.

­

Wójt Gminy Istebna działając na podstawie art.11 ust.2 art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.688 z późń.zm.) oraz Uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2020 w następujących obszarach:

- zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

- zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Otwarty Konkurs Ofert na realizację Zadań Publicznych na rok 2020.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2020 15:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.01.2020 15:50 Utworzenie dokumentu. (Edyta Jałowiczor)