Konsultacje Społeczne

­

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działając na terenie Gminy Istebna lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Komentarz

­

Projekt został opracowany w oparciu o sugestie i propozycje zadań proponowanych przez zainteresowane współpracą podmioty. Opracowany dokument będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Istebna.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 27.10.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. do godziny 10ºº, poprzez formularz: „Ankieta Zgłaszania Opinii” (załącznik dostępny w zestawieniu dokumentów), na adres poczty elektronicznej urzędu: urzad@istebna.eu lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje Społeczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2020 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2020 11:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Wójta Gminy Istebna" (Edyta Jałowiczor)
27.10.2020 10:50 Utworzenie dokumentu. (Edyta Jałowiczor)