Powołanie Komisji Konkursowej

­

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Istebna w 2021 roku.

Komentarz

­

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.); art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U z 2020 r., poz.1133) z zastosowaniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku; w związku z Uchwałą Nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna oraz w związku z Uchwałą Nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna oraz z związku z Uchwałą nr XXVIII/195/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna zarządza się, co następuje:

Zarządzeniem NR 0050.1.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2021 r. powołuje się Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Istebna w 2021 roku.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Powołanie Komisji Konkursowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2021 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2021 13:20 Utworzenie dokumentu. (Edyta Jałowiczor)