Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

­

Wójt Gminy Istebna ogłasza Konkurs na Realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2021.

Komentarz

­

Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/191/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, Wójt Gminy Istebna ogłasza konkursy w następujących obszarach:

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

3. Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2021 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.01.2021 15:09 Dodano załącznik "Regulamin Konkursu" (Edyta Jałowiczor)
13.01.2021 15:09 Dodano załącznik "Wzór sprawozdania" (Edyta Jałowiczor)
13.01.2021 15:09 Dodano załącznik "Wzór oferty" (Edyta Jałowiczor)
13.01.2021 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Istebna" (Edyta Jałowiczor)
13.01.2021 15:08 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Istebna (Edyta Jałowiczor)
13.01.2021 15:08 Usunięto załącznik Wzór oferty (Edyta Jałowiczor)
13.01.2021 15:07 Usunięto załącznik Wzór sprawozdania (Edyta Jałowiczor)
13.01.2021 15:05 Utworzenie dokumentu. (Edyta Jałowiczor)