Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2021.

­

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna  w roku 2021.

Komentarz

­

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.) Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Istebna do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2021 ogłoszonym zarządzeniem NR 0050.3.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 stycznia 2021 r. w następujących obszarach:

- zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

- zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2021.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2021 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2021 14:35 Utworzenie dokumentu. (Edyta Jałowiczor)