Powołanie Komisji Konkursowej

­
Komentarz

­

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 1057 z późn zm. ) oraz Uchwały Nr XXVII/191/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2021 roku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Powołanie Komisji Konkursowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2021 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.02.2021 13:13 Utworzenie dokumentu. (Edyta Jałowiczor)