Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2014 11:56 Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
28.11.2014 11:55 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
28.11.2014 11:51 Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
12.02.2013 12:00 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
05.12.2011 14:40 Informacja dotycząca podatku od podatku leśnego, rolnego i nieruchomości dla osób fizycznych
22.11.2011 14:27 Deklaracja na podatek od nieruchomości
22.11.2011 14:26 Deklaracja na podatek rolny
22.11.2011 14:23 Deklaracja na podatek leśny
18.05.2010 11:44 Wnioski o wpis do ewidencji Wójta Gminy dot.innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
07.04.2009 10:53 Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy
07.04.2009 10:52 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
07.04.2009 10:49 Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
07.04.2009 10:48 Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli polskich
07.04.2009 10:44 Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
30.03.2009 14:44 EDG 1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
16.03.2009 10:29 Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
16.03.2009 10:26 Udostępnianie danych osobowych
16.03.2009 10:23 Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu
16.03.2009 10:22 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy
16.03.2009 10:20 Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały
16.03.2009 10:18 Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy
16.03.2009 10:17 Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
16.03.2009 10:15 Wymeldowanie z pobytu stałego
16.03.2009 10:13 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
16.03.2009 10:12 Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
16.03.2009 10:08 Zameldowanie na pobyt stały
02.05.2007 12:17 Skargi i wnioski
05.03.2004 10:52 Wniosek o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Istebna