Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2022 12:40 PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY DOT. DZ. 6613/1 I 6786/5 WE WSI ISTEBNA
12.04.2021 14:33 PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY
04.10.2018 11:36 OGŁOSZENIE
28.10.2016 07:29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż położonej w gminie Istebna, obręb: Istebna nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2245/2
22.12.2014 13:15 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość stanowiącej działkę Nr 3586 położoną we wsi Istebna
07.11.2014 07:19 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 3586, położonej w gminie Istebna, obręb: Istebna
29.09.2014 08:14 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość stanowiącej działkę Nr 6770/1 położoną we wsi Istebna
17.07.2014 10:42 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 6770/1, położonej w gminie Istebna, obręb: Istebna
17.10.2013 10:03 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość zabudowanej budynkiem Koniaków nr 380, położonej we wsi Koniaków, gmina Istebna oznaczonej jako działka nr 3382
14.08.2013 08:16 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 3382 POŁOŻONEJ W GMINIE ISTEBNA, OBRĘB: KONIAKÓW
07.08.2013 07:28 Informacja o wyniku o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiacej działkę nr 3382 położonej w Gminie Istebna obręb Koniaków
27.05.2013 09:28 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiacej działkę nr 3382 położonej w Gminie Istebna obręb Koniaków.
29.04.2013 12:29 Informacja Wójta Gminy Istebna o wyniku II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż udziału 1/3 częći w nieruchomości zabudowanej, położonej w Koniakowie
05.04.2013 13:37 Informacja Wójta Gminy Istebna o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu na terenie Gminy Istebna
12.02.2013 13:27 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/3 częći w nieruchomości zabudowanej, położonej w Koniakowie.
05.02.2013 12:11 Informacja Wójta Gminy Istebna o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż udziału 1/3 częći w nieruchomości zabudowanej, położonej w Koniakowie.
12.11.2012 12:31 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/3 częći w nieruchomości zabudowanej, położonej w Koniakowie.
12.11.2012 12:29 Ogłoszenieo wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
25.09.2012 15:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
14.03.2012 08:38 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
28.10.2010 09:44 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
27.10.2010 11:39 Gmina Istebna ogłasza wyniki ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiacej własność Gminy Istebna położonej w Istebnej w przysiółku Wilcze
06.10.2010 13:58 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
14.07.2010 14:28 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
20.02.2008 14:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
17.11.2005 10:23 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Istebna w roku 2005, Stan na dzień 31 października 2005r.
30.12.2004 14:03 Informacja opisowa o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2004 stan na dzień 31 października 2004r.