Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.06.2005 08:07 Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Istebnej.
16.06.2005 08:01 Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
15.06.2005 14:52 Zarządzenie 38/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
15.06.2005 14:46 Zarządzenie 37/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
15.06.2005 14:43 Zarządzenie 36/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie.
15.06.2005 14:39 Zarządzenie 35/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
15.06.2005 14:32 Zarządzenie 34/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
15.06.2005 13:53 Zarządzenie 33/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej.
15.06.2005 13:48 Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
15.06.2005 13:44 Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005 .
15.06.2005 13:35 Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2005 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
15.06.2005 13:31 Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2005r.w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zaopatrzenia w ciepło oraz opłat ryczałtowych zaopatrzenia w ciepło lokali .
15.06.2005 13:18 Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005 r.
15.06.2005 13:11 Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 maja 2005 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Szkoły
15.06.2005 13:04 Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 maja 2005 r.w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie.
15.06.2005 12:55 Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2005 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
15.06.2005 12:08 Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005 r.
15.06.2005 11:33 Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005
15.06.2005 11:22 Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Istebna
04.05.2005 15:07 Zarządzenie nr 21/2005 Wójta Gminy Istebna 29 kwietnia 2005 rw sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2005 r.
04.05.2005 15:02 Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2005 r.w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2005 roku
04.05.2005 14:55 Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2005 r.W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Istebna.
04.05.2005 14:49 Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005
04.05.2005 14:33 Zarządzenie nr 17/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2005 r.powołania Komisji Konkursowe j w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego oraz zatwierdz. regul
04.05.2005 14:21 Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005
04.05.2005 14:17 Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
04.05.2005 14:11 Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005 r
04.05.2005 14:06 Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2005 r.
04.05.2005 14:01 Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Agaty Mynarz nauczycielki nauczania indywid. i przygot.do życia w rodzini
04.05.2005 13:50 Zarządzenie Nr 11A/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 marca 2005 r.w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna