Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2016 15:03 Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
03.03.2016 15:02 Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
03.03.2016 15:02 Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025
03.03.2016 15:01 Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Istebna na lata 2016-2022.
03.03.2016 15:00 Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą „Program aktywności lokalnej dla Gminy Istebna na lata 2016-2017”.
03.03.2016 14:59 Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności.
03.03.2016 14:58 Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na rok 2016.
03.03.2016 14:58 Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności.
03.03.2016 14:57 Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady.