Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2007 09:54 Zarządzenie nr 0151/107/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
08.01.2007 09:11 Zarządzenie nr 0151/106/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna rok
08.01.2007 09:11 Zarządzenie nr 0151/106/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna rok
08.01.2007 08:58 Zarządzenie nr 0151/105/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 października 2006 r.w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
08.01.2007 08:48 Zarządzenie nr 0151/104/06 z dnia 23 października 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
08.01.2007 08:25 Zarządzenie nr 0151/103/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 października 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
08.01.2007 08:13 Zarządzenie nr 0151/102 / 2006 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Istebna z dnia 10 października 2006 r.w sprawie: przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.
08.01.2007 08:08 Zarządzenie nr 0151/101/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
08.01.2007 08:02 Zarządzenie nr 0151/100/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 października 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
06.10.2006 15:04 ZARZĄDZENIE NR 0151/99/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 październik 2006 r. w sprawie: raozpatrzenia wniosków do projektu „Zmiany miejscowego plan zagospodarowania
06.10.2006 14:57 Zarządzenie nr 0151/98/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
06.10.2006 14:54 Zarządzenie nr 0151/97/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 200
06.10.2006 14:50 Zarządzenie nr 0151/96/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Istebnej.
06.10.2006 14:26 Zarządzenie Nr 0151/95/2006 Wójta Gminy Istebnej z dnia 27 września 2006 r.w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Istebna.
06.10.2006 14:19 Zarządzenie Nr 0151/94/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 września 2006 roku w sprawie dokonania zgłoszeń uzupełniających do Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
05.10.2006 11:29 Zarządzenie nr 0151/93/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006.
05.10.2006 11:24 Zarządzenie Nr 0151/92/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2006 r.zmieniające zarządzenie Nr 0151/74/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 .08 2006 r. w sprawie kosztów zaopatrzenia w ciepło
05.10.2006 11:18 Zarządzenie nr 0151/91/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
05.10.2006 11:10 Zarządzenie nr 0151/90/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2006 roku zmieniające zarządzenie nr 0151/69/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia układu wyk
03.10.2006 13:09 Zarządzenie NR 0151/99/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 października 2006 r.w sprawie: rozpatrzenia wniosków do projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
03.10.2006 13:04 Zarządzenie nr 0151/89/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
03.10.2006 13:01 Zarządzenie nr 0151/88/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
03.10.2006 12:58 Zarządzenie nr 0151/87/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Istebnej.
03.10.2006 12:55 Zarządzenie nr 0151/86/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
03.10.2006 12:51 Zarządzenie nr 0151/85/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
03.10.2006 12:47 Zarządzenie nr 0151/84/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Koniakowie.
03.10.2006 12:44 Zarządzenie nr 0151/83/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
03.10.2006 12:37 Zarządzenie nr 0151/82/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
03.10.2006 12:33 Zarządzenie nr 0151/81/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2006 r. sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Istebnej.
03.10.2006 12:28 Zarządzenie nr 0151/80/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006

poprzednia 1 2 3 4 5 następna