Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2006 12:24 Zarządzenie nr 0151/79/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 0151/76/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 sierpnia 2006 roku .
03.10.2006 12:18 Zarządzenie nr 0151/78/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
03.10.2006 12:02 Zarządzenie nr 0151/77/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
03.10.2006 11:57 Zarządzenie nr 0151/76/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
31.08.2006 10:26 Zarządzenie nr 0151/75/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 200
31.08.2006 10:18 Zarządzenie Nr 0151/74/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 sierpnia 2006 r.w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zaopatrzenia w ciepło oraz opłat ryczałtowych zaopatrzenia w ciepło lo
31.08.2006 10:13 Zarządzenie nr 0151/73/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
31.08.2006 10:07 Zarządzenie nr 0151/72/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
31.08.2006 09:57 Zarządzenie nr 0151/71/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
31.08.2006 09:47 Zarządzenie nr 0151/70/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
31.08.2006 09:42 Zarządzenie nr 0151/69/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006.
31.08.2006 09:24 Zarządzenie nr 0151/68/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 10.07.2006 r.w sprawie: rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
31.08.2006 09:17 Zarządzenie nr 0151/67/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
31.08.2006 09:06 Zarządzenie Nr 0151/66/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2006 r.w związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu: Remont drogi gminnej Pasieki we wsi Istebna.
31.08.2006 08:36 Zarządzenie nr 0151/65/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
31.08.2006 08:31 Zarządzenie nr 0151/64/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
24.08.2006 12:26 Zarządzenie nr 0151/63/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna
24.08.2006 12:23 Zarządzenie Nr 0151/62/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Istebna
26.07.2006 14:42 Zarządzenie nr 0151/61/06 Wójta Gminy Istebnaz dnia 14 czerwca 2006 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowa
26.07.2006 14:38 Zarządzenie nr 0151/60/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2006 r. sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowa
26.07.2006 14:33 Zarządzenie nr 0151/59/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2006 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianow
26.07.2006 14:28 Zarządzenie nr 0151/58/06 Wójta Gminy Istebnaz dnia 14 czerwca 2006 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowa
26.07.2006 14:21 Zarządzenie nr 0151/57/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2006 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awanszawodowy na stopień nauczyciela mianowa
26.07.2006 14:16 Zarządzenie nr 0151/56/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2006 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianow
26.07.2006 14:09 Zarządzenie nr 0151/55/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2006 rsprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowane
26.07.2006 14:02 Zarządzenie nr 0151/54/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2006 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
26.07.2006 13:53 Zarządzenie nr 0151/53/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
26.07.2006 13:46 Zarządzenie Nr 0151/52/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 06 czerwca 2006 r.w sprawie : przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej.
19.06.2006 13:30 Zarządzenie nr 0151/51/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
19.06.2006 13:23 Zarządzenie nr 0151/50/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Istebnej.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna