Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2006 13:18 Zarządzenie nr 0151/49/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
19.06.2006 13:15 Zarządzenie nr 0151/48/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
19.06.2006 13:09 Zarządzenie nr 0151/47/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
19.06.2006 12:57 Zarządzenie nr 0151/46/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie.
19.06.2006 12:53 Zarządzenie nr 0151/45/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
19.06.2006 12:43 Zarządzenie nr 0151/44/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
19.06.2006 12:39 Zarządzenie nr 0151/43/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej.
19.06.2006 12:32 Zarządzenie nr 0151/42/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
19.06.2006 12:27 Zarządzenie nr 0151/41/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
05.06.2006 09:39 Zarządzenie nr 0151/40/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
05.06.2006 09:35 Zarządzenie nr 0151/39/2006 Wójta Gminy Istebna 29 maja 2006 r.w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2006 r.
05.06.2006 09:29 Zarządzenie nr 0151/ 38/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2006 r.w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2006 roku
05.06.2006 09:18 Zarządzenie Nr 0151/37/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 maja 2006 r.zmieniające zarządzenie nr 19/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie określenia stawek czynszu za loka
05.06.2006 09:03 Zarządzenie nr 0151/36/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 maja 2006 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego
02.06.2006 14:37 Zarządzenie nr 0151/35/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
24.05.2006 14:13 Zarządzenie nr 0151/34/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
24.05.2006 14:10 Zarządzenie Nr 051/ 33/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 maja 2006 r.w sprawie udziału w ćwiczeniach obronnych na terenie województwa śląskiego w 2006 r.
24.05.2006 14:02 Zarządzenie Nr 0151/32/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 maja 2006 roku zmieniające zarządzenie nr 135/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykon
24.05.2006 13:58 Zarządzenie nr 0151/31/2006 Wójta Gminy w Istebnej z dnia 5 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów .
24.05.2006 13:46 Zarządzenie nr 0151/30/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnegoGimnazjum w Istebnej.
24.05.2006 13:30 Zarządzenie nr 0151/29/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 maja 2006 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
24.05.2006 13:19 Zarządzenie nr 0151/28/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
24.05.2006 13:13 Zarządzenie nr 0151/27/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
24.05.2006 12:20 Zarządzenie nr 0151/26/2006 Zarządzenie nr 0151/26/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna .
24.05.2006 12:09 Zarządzenie nr 0151/25/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego
24.05.2006 12:04 ZARZĄDZENIE Nr 0151/24/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsięb.. ubiegający się o uzyskanie zezwol. w zakr.odbierania odpadów
24.05.2006 10:30 Zarządzenie Nr 0151/ 23/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Istebna .
04.05.2006 12:31 Zarządzenie Nr 0151/22/2006 Wójta Gminy w Istebnej z dnia 31 marca 2006 r.w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Istebna .
11.04.2006 14:40 Zarządzenie nr 0151/21/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Istebna w sprawie zmianbudżetu Gminy Istebna na rok 2006, .
11.04.2006 14:36 Zarządzenie nr 0151/20/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006

poprzednia 1 2 3 4 5 następna