Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2006 08:59 Zarządzenie nr 0151/19/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
04.04.2006 08:55 Zarządzenie nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
04.04.2006 08:50 Zarządzenie nr 0151/17/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 marca 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
04.04.2006 08:36 Zarządzenie Nr 0151/16/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 marca 2006r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteka Publiczna w Istebnej.
04.04.2006 08:26 Zarządzenie nr 0151/15/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 marca 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
04.04.2006 08:22 Zarządzenie nr 0151/14/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 marca 2006 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2005 w sprawie ceny informatora „Nasza Trójwieś” oraz opłat za umieszczanie
04.04.2006 08:14 Zarządzenie nr 0151/13/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej.
07.03.2006 14:10 Zarządzenie nr 0151/12/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
07.03.2006 14:07 Zarządzenie nr 0151/11/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
07.03.2006 13:40 Zarządzenie nr 0151/10/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
27.02.2006 10:25 Zarządzenie nr 0151/9/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
27.02.2006 10:20 Zarządzenie nr 0151/8/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Istebnej.
27.02.2006 10:17 Zarządzenie nr 0151/7/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
15.02.2006 10:13 Zarządzenie Nr 0151/6/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2006 r.w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2006 roku
15.02.2006 10:09 Zarządzenie Nr 0151/5/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2006 r.w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2006 roku
15.02.2006 10:03 Zarządzenie nr 0151/4/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 lutego 2006 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
15.02.2006 09:54 Zarządzenie nr 0151/3/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 lutego 2006 r.w sprawie: powołania Komisj Konkursowej w celu opiniowania wniosków dotację na realizację zadania publicznego .
15.02.2006 09:45 Zarządzenie nr 0151/2/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2006
15.02.2006 09:42 Zarządzenie nr 0151/1/06 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 stycznia 2006 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianow

poprzednia 1 2 3 4 5