Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2018 14:30 GR.6131.118.2018 Drugi przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach zadania pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid”
08.11.2018 11:08 GR.6131.108.2018 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinku drzew w ramach zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid”
02.11.2018 12:39 GR.271.25.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
31.10.2018 14:57 GR.271.24.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Usnobocz we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+377
29.10.2018 13:00 GR.271.23.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
26.10.2018 13:45 GR.271.22.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
25.10.2018 13:09 GR.271.21.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
25.10.2018 09:38 GR.271.20.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 023S Zapasieki we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+285
11.10.2018 14:55 GR.271.19.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
11.10.2018 11:25 GR.271.18.2018 Dostawa średniego samochodu pożarniczego
01.10.2018 15:05 GR.271.17.2018 Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy
24.07.2018 16:05 GR.271.16.2018 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa w km 3+648 - 3+858
23.07.2018 15:18 ZP-9/2018 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni biologicznych dla Szkół w Gminie Istebna
26.06.2018 16:19 ZP-8/2018 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
22.06.2018 14:41 GR.271.15.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 023 S Zapasieki Czadeczka we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+400
20.06.2018 13:25 GR.271.13.2018 Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
20.06.2018 11:34 GR.271.14.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 095 S Jasnowice Las we wsi Istebna w km 0+000 – 0+343
08.06.2018 10:37 GR.271.12.2018 Dostawa 2 samochodów pożarniczych
17.05.2018 10:48 GR.271.11.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków, km 0+064 – 0+288 wraz ze ściekiem betonowym w km 0+064 – 0+099
16.05.2018 12:59 GR.271.10.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 092S Brzestowe Zagroń we wsi Istebna w km 0+000 – 0+540 oraz przepustu w km 0+077
14.05.2018 15:05 GR.271.9.2018 Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
10.05.2018 11:30 GR.271.8.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 051 S Bombolówka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+200
09.05.2018 12:59 GR.271.7.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 089 S Gazury we wsi Istebna w km 0+000 – 0+415
07.05.2018 14:50 ZP-7/2018 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
19.04.2018 09:48 GR.271.6.2018 Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
06.04.2018 12:29 GR.271.5.2018 Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
30.03.2018 10:58 ZP-6/2018 Zakup i dostawa 3 Generatorów van de Graaffa dla Szkół w Gminie Istebna
30.03.2018 10:45 ZP-5/2018 Zakup i dostawa 8 ekranów na statywie dla Szkół w Gminie Istebna
28.03.2018 15:15 ZP-4/2018 Zakup i dostawa 3 szaf (metalowych z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela dla Szkół w Gminie Istebna
28.03.2018 14:22 GR.271.4.2018 Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

1 2 następna