Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2018 09:34 Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
20.06.2018 09:33 Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i pzreprowadzenia postępowania pzretargowego p.n. "Dostawa 2 samochodów pożarniczych"
20.06.2018 09:32 Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie upowaznienia do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Istebna
20.06.2018 09:30 Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
20.06.2018 09:29 Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
20.06.2018 09:25 Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
20.06.2018 09:21 Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
20.06.2018 09:20 Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Istebnej
20.06.2018 09:19 Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego ZSP w Istebnej
20.06.2018 09:03 Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
20.06.2018 08:59 Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
20.06.2018 08:58 Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
20.06.2018 08:57 Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 10 maja 2018 roku
20.06.2018 08:56 Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 15 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
07.05.2018 10:42 Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:41 Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Istebna
07.05.2018 10:39 Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:38 Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebnana rok 2018, podjetej na sesji w dniu 25 kwietnia 2018r.
07.05.2018 10:38 Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:11 Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:10 Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 14:01 Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 14:00 Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
10.04.2018 13:59 Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 30 marca 2018 roku
10.04.2018 13:58 Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrytacyjnej
10.04.2018 13:56 Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w GI w roku 2018
10.04.2018 13:54 Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 14 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
10.04.2018 13:51 Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 13:50 Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 15 marca 2018 roku
10.04.2018 13:49 Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna