Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2018 13:48 Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
10.04.2018 13:48 Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
10.04.2018 13:46 Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2018.
10.04.2018 13:45 Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
10.04.2018 13:44 Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
10.04.2018 13:43 Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 13:43 Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 13:40 Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Istebna i jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
10.04.2018 13:39 Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
10.04.2018 13:38 Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej , Gminnego Przedszkola w Istebnej
10.04.2018 13:36 Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu za najem lokali przeznaczonych na cele kulturalno-edukacyjne w budynku 1549 ( Dom Trzech Narodów)
10.04.2018 13:34 Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
26.02.2018 12:14 Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnegoSP nr 1 w Jaworzynce
26.02.2018 12:12 Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzeniaaneksu nr 12 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
26.02.2018 12:10 Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie do komisji konkursowej ...
26.02.2018 12:09 Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2018
26.02.2018 12:08 Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
26.02.2018 12:07 Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
26.02.2018 12:05 Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnegoSP nr 1 w Jaworzynce
26.02.2018 12:04 Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzeniaaneksu nr 11 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
26.02.2018 12:01 Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.02.2018 11:20 Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 31 stycznia 2018 roku.
07.02.2018 11:18 Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania uzupełniajacego, a także a także terminów skladania dokumentów do publicznych przedszkoli, do klas pierwszych szkół podstawowych podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2018/2019
07.02.2018 11:14 Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupelniajacego, a także terminów skladania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2018/2019
07.02.2018 11:10 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
07.02.2018 11:09 Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
07.02.2018 11:07 Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.02.2018 11:05 Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
07.02.2018 11:05 Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
07.02.2018 11:04 Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna