Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2018 13:22 Protokół z XLI sesji Rady Gminy Istebna
18.05.2018 10:43 Uchwała nr XLI/334/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gminy w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Cieszyńskiego.
18.05.2018 10:37 Uchwała nr XLI/333/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
18.05.2018 10:36 Uchwała nr XLI/332/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
18.05.2018 10:34 Uchwała nr XLI/331/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
18.05.2018 10:34 Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
18.05.2018 10:33 Uchwała nr XLI/329/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka.
18.05.2018 10:32 Uchwała nr XLI/328/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
18.05.2018 10:31 Uchwała nr XLI/327/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego.
18.05.2018 10:30 Uchwała nr XLI/325/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka.
18.05.2018 10:30 Uchwała nr XLI/326/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
18.05.2018 10:28 Uchwała nr XLI/323/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2017.
18.05.2018 10:28 4. Uchwała nr XLI/324/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków.
18.05.2018 10:26 Uchwała nr XLI/322/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
18.05.2018 10:23 Uchwała nr XLI/321/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za rok 2017.