Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2019 08:05 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2019 roku
29.10.2019 08:03 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jsamorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2019 roku
24.10.2019 09:22 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
24.10.2019 09:18 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
24.10.2019 09:16 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
24.10.2019 09:15 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 3 kwartału roku 2019
24.10.2019 09:02 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2019
24.10.2019 08:57 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2019
05.09.2019 10:20 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2019 oraz opinia RIO
19.07.2019 07:49 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
19.07.2019 07:48 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
19.07.2019 07:47 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 2 kwartału roku 2019
19.07.2019 07:46 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
19.07.2019 07:45 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
19.07.2019 07:44 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
19.07.2019 07:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
19.07.2019 07:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury na koniec II kwartału 2019 r.
19.07.2019 07:37 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2019
25.04.2019 13:25 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
25.04.2019 13:23 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
23.04.2019 08:46 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
23.04.2019 08:45 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
23.04.2019 08:43 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
23.04.2019 08:38 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 1 kwartału roku 2019
23.04.2019 08:37 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
23.04.2019 08:20 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
11.01.2019 12:38 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2019