Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2019 07:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
19.07.2019 07:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury na koniec II kwartału 2019 r.
19.07.2019 07:37 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2019
25.04.2019 13:25 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
25.04.2019 13:23 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
23.04.2019 08:46 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
23.04.2019 08:45 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
23.04.2019 08:43 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
23.04.2019 08:38 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 1 kwartału roku 2019
23.04.2019 08:37 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
23.04.2019 08:20 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
11.01.2019 12:38 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2019

poprzednia 1 2