Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2010 15:44 Uchwała Nr XXXV/331/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków trnsportowych na rok 2011.
07.10.2010 15:40 Uchwała Nr XXXV/330/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2011.
07.10.2010 15:38 Uchwała Nr XXXV/328/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnien od tego podatku.
07.10.2010 15:32 Uchwała Nr XXXV/329/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
07.10.2010 15:26 Uchwała Nr XXXV/327/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
07.10.2010 15:22 Uchwała Nr XXXV/326/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok oraz GPPN na 2011 r.
07.10.2010 15:19 Uchwała Nr XXXV/325/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie przyznania Lauru Srebr4nej Cieszynianki.
10.08.2010 10:52 Uchwała Nr XXXIV/324/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprw.zmiany uchwał nr XXXiV/313/2010 RG Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląsk.
10.08.2010 10:21 Uchwala Nr XXXIV/323/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/319/2010 RG Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r w spr. zaciągnięcia długotermin. kredytu inwestycyjnego
10.08.2010 10:10 Uchwala Nr XXXIV/322/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
09.07.2010 13:39 Uchwała nr XXXIII/321/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
09.07.2010 13:36 Uchwała nr XXXIII/320/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
28.06.2010 13:27 Uchwała nr XXXII/319/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia długotermonowego kredytu inwestycyjnego.
28.06.2010 13:21 Uchwała nr XXXII/318/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
28.06.2010 13:15 Uchwała nr XXXII/317/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania , rozkładania na raty splat należności pieniężnych .
28.06.2010 13:08 Uchwała nr XXXII/316/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
28.06.2010 13:03 Uchwała nr XXXII/315/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
28.06.2010 12:30 Uchwała nr XXXII/314/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
28.06.2010 11:31 Uchwała nr XXXII/313/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie udzielenia pomocy Województwu Śląskiemu.
28.06.2010 11:29 Uchwała nr XXXII/312/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego.
28.06.2010 11:27 Uchwała nr XXXII/311/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.
28.06.2010 11:24 Uchwala nr XXXII/310/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego .
25.06.2010 14:52 Uchwała Nr XXXII/309/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
25.06.2010 14:49 Uchwała Nr XXXII/308/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
25.06.2010 14:47 Uchwała Nr XXXII/307/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu korzystania z terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
25.06.2010 14:43 Uchwała Nr XXXII/306/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Koniaków na lata 2010-2016.
25.06.2010 14:40 Uchwała Nr XXXII/305/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania Nagrody RG Istebna za wysokie wyniki sportowe w 2009 roku.
25.06.2010 14:38 Uchwała Nr XXXII/304/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania Nagrody RG Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowrzechniania i ochrony kultury.
06.05.2010 14:42 Uchwała Nr XXXI/303/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
06.05.2010 14:40 Uchwała Nr XXXI/302/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie udzielenia pomocy Gminie Panki .

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna