Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2010 14:35 Uchwała Nr XXXI/301/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
06.05.2010 14:24 Uchwała Nr XXXI/300/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie dopłaty do 1m³ wody i 1m³ ścieków .
06.05.2010 13:17 Uchwała nr XXXI/299/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie opłaty abonamentowej.
06.05.2010 13:11 Uchwała nr XXXI/298/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
06.05.2010 13:06 Uchwała Nr XXXI/297/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury - BP.
06.05.2010 12:54 Uchwała Nr XXXI/296/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
06.05.2010 12:51 Uchwała Nr XXXI/295/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
06.05.2010 12:48 Uchwała Nr XXXI/294/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie zamiany nieruchomości.
06.05.2010 12:45 Uchwała Nr XXXI/293/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie ustanowienia służebności przejazdu .
06.05.2010 12:30 Uchwała Nr XXXI/292/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury -BP w Istebnej.
06.05.2010 12:27 Uchwała Nr XXXI/291/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2010 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok.
17.03.2010 13:10 Uchwała Nr XXIX/290/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
17.03.2010 13:00 Uchwała Nr XXIX/289/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finnsowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
17.03.2010 12:33 Uchwała Nr XXIX/288/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/276/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2010 r .
17.03.2010 12:28 Uchwała Nr XXIX/287/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/275/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na 2010
17.03.2010 12:18 Uchwała Nr XXIX/286/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
17.03.2010 12:14 Uchwała Nr XXIX/285/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
17.03.2010 12:04 Uchwała Nr XXIX/284/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwar. i kier.zagospodar. przestrzen. Gminy Istebna .
17.03.2010 11:58 Uchwała Nr XXIX/283/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 w sprawie nabycia nieruchomości .
17.03.2010 11:56 Uchwała Nr XXIX/282/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
17.03.2010 11:46 Uchwała Nr XXIX/281/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 w sprawie pisma radnych Łucji Michałek, Henryka Haratyka i Janusza Juroszka.
17.03.2010 11:41 Uchwała Nr XXIX/280/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 w sprawie zmiany Statutu Gminy Istebna.
17.03.2010 11:31 Uchwała Nr XXIX/279/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 10 marca 2010 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług .
12.01.2010 12:11 Uchwała Nr XXVIII/278/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/262/2009 z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie wysokości stawek podatku od środ.trnasport. na 2010
12.01.2010 12:05 Uchwała Nr XXVIII/277/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2010 rok.
12.01.2010 11:15 Uchwała Nr XXVIII/276/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków GFOŚ i GW na rok 2010.
12.01.2010 11:07 Uchwała Nr XXVIII/275/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
21.12.2009 14:59 Uchwała Nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.
21.12.2009 14:57 Uchwała Nr XXVII/273/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/246/2009 RG Istebna z dnia 31.08.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
21.12.2009 14:56 Uchwała Nr XXVII/272/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/245/2009 RG Istebna z dnia 31.08.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna