Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2009 14:51 Uchwała Nr XXVII/271/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/22/2009 RG Istebna z dnia 28.04.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
21.12.2009 14:47 Uchwała Nr XXVII/270/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
21.12.2009 14:44 Uchwała Nr XXVII/269/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie nabycia nieruchomości.
21.12.2009 14:42 Uchwała Nr XXVII/268/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie nabycia nieruchomości.
21.12.2009 14:39 Uchwała Nr XXVII/267/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie nabycia nieruchomości.
21.12.2009 14:37 Uchwała Nr XXVII/266/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie nabycia nieruchomości.
21.12.2009 14:34 Uchwała Nr XXVII/265/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi .
21.12.2009 14:27 Uchwała Nr XXVII/264/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Al;kohol na 2010
21.12.2009 14:22 Uchwała Nr XXVII/263/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie opłaty cmentarnej
21.12.2009 14:20 Uchwała Nr XXVII/262/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
27.10.2009 12:35 Uchwała Nr XXVI/261/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania dotyczącego budowy boisk sportowych przy Gimnazjum w Istebnej.
27.10.2009 12:14 Uchwała Nr XXVI/260/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009
27.10.2009 11:56 Uchwała Nr XXVI/259/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2009.
27.10.2009 11:51 Uchwała Nr XXVI/258/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010.
27.10.2009 11:21 Uchwała Nr XXVI/257/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2010 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
27.10.2009 10:41 Uchwała Nr XXVI/256/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie określenia wzoru formularza informacji podatkowej.
27.10.2009 10:33 Uchwała Nr XXVI/255/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku.
27.10.2009 10:27 Uchwała Nr XXVI/254/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie nabycia nieruchomości.
27.10.2009 08:57 Uchwała Nr XXVI/253/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009 r w sprawie przystąpienia Gminy Istebna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"
23.10.2009 15:09 Uchwała Nr XXVI/252/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie programu współpracy z organiz. pozarządowymi oraz innymi podmiot. do prpwadz.działalności pozytku publicz. na 2010 r
23.10.2009 15:06 Uchwała Nr XXVI/251/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
23.10.2009 14:56 Uchwała Nr XXVI/250/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna .
23.10.2009 14:43 Uchwała Nr XXVI/250/2009 z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna .
23.10.2009 14:41 Uchwała Nr XXVI/249/2009 z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna .
23.10.2009 14:15 Uchwała Nr XXVI/248/2009 z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
23.10.2009 14:14 Uchwała Nr XXVI/248/2009 z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
09.09.2009 14:03 Uchwała Nr XXV/247/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
09.09.2009 14:00 Uchwała Nr XXV/246/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
09.09.2009 13:58 Uchwała Nr XXV/245/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
09.09.2009 13:46 Uchwała Nr XXV/244/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/375/2006 Rady Gminy w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Istebna.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna