Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2009 13:42 Uchwała Nr XXV/243/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu.
09.09.2009 13:39 Uchwała Nr XXV/242/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie zamiany nieruchomości.
09.09.2009 13:36 Uchwała Nr XXV/241/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXI/215/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2009 r.
09.09.2009 13:32 Uchwała Nr XXV/240/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola .
14.07.2009 15:06 Uchwała Nr XXIV/239/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009
14.07.2009 15:04 Uchwała Nr XXIV/238/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawie zbycia nieruchomości.
14.07.2009 15:02 Uchwała NrXXIV/337/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawie sposobu korzystania z terenu przy szkole Podstawowej nr1 w Istebnej.
14.07.2009 15:00 Uchwała nr XXIV/236/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Ślaskiemu.
14.07.2009 14:58 Uchwała Nr XXIV/235/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego "Regulacja pasa drogowego"
14.07.2009 14:55 Uchwała Nr XXIV/234/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady miasta Ruda Sląska
14.07.2009 14:38 Uchwała Nr XXIV/233/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 r w sprawie przyznania nagrody rady gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej.
14.07.2009 14:31 Uchwała NrXXIV/232/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe .
14.07.2009 14:17 Uchwała Nr XXIV/231/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
14.07.2009 14:07 Uchwała Nr XXIV/230/2009 Rady Gminy istebna z dnia 6 lipca 2009 w sprawieuchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna.
14.07.2009 13:31 Uchwała NrXXIV/229/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 r w sprawie Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
24.06.2009 14:44 Uchwała Nr XXIII/228 /2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 czerwca 2009 r w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Istebna na lata 2007 - 2013.
24.06.2009 14:40 Uchwała nr XXIII/227/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 czerwca 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
07.05.2009 12:34 Uchwała Nr XXII/226/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2010 rok środków budżetowych.
07.05.2009 12:30 Uchwała Nr XXII/225/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.zmieniająca uchwałę Nr XIX/191/2008 w sprawie uchwalenia budżetu.
07.05.2009 12:10 Uchwała Nr XXII/ 224/2009 Rady Gminy Istebnaz dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
07.05.2009 12:07 Uchwała Nr 223/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009 r.
07.05.2009 11:58 Uchwała Nr XXII/222/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
07.05.2009 11:55 Uchwała Nr 221 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
07.05.2009 11:42 Uchwała Nr XXII/220/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska .
07.05.2009 11:21 Uchwała Nr XXII/219/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koniaków na lata 2007 - 2013
07.05.2009 10:50 Uchwała Nr XXII/218/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego GOK- BP w Istebnej
07.05.2009 10:40 Uchwała Nr XXII/217/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2008 r
20.04.2009 09:56 Uchwała nr XXI/216/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
20.04.2009 09:51 Uchwała Nr XXI/215/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2009 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
09.03.2009 12:55 Uchwała Nr XX /214/2009 Rady Gminy Istebna dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uczczenia 105- lecia Związku Górali, 90 lecia Związku Podhalan i 80-lecia ZwiązkuPodhalan Północnej Ameryki

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna