Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2008 11:57 Uchwała nr XVIII/183/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
24.10.2008 11:27 Uchwała Nr XVIII/182/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
24.10.2008 11:07 Uchwała Nr XVIII/181/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 rok w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
23.10.2008 15:14 Uchwała Nr XVIII/180/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 r.w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegł. warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
23.10.2008 15:01 Uchwała Nr 179/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 r.w sprawie zatwierdzenia Plan Odnowy Miejscowości Istebna na lata 2007-2013.Plan do wglądu w biurze Rady Gminy Istebna
23.10.2008 14:41 Uchwała Nr XVIII/178/2008 Rady Gminy Istebna z dnia15 października 2008 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
23.10.2008 14:33 Uchwała Nr XVIII/177/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009
23.10.2008 14:30 Uchwała Nr XVIII/176/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008r.w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2009 oraz zarządzenia poboru opłaty wdrodze inkasa.
23.10.2008 14:06 Uchwała Nr XVIII/175/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz zwolnień od tego podatku
23.10.2008 13:49 Uchwała Nr XVIII/174/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.
23.10.2008 13:42 Uchwała Nr XVIII/173/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
23.10.2008 13:20 Uchwała Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 15 października 2008r.w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2008.
15.09.2008 09:09 Uchwała nr XVII/171/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
15.09.2008 09:01 Uchwała nr XVII/170/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 5 września 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie poszkodowanej klęską żywiołową
15.09.2008 08:57 Uchwała nr XVII/169/2008 Rady Gminy I s t e b n az dnia 5 września 2008 r.w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego p.n. „Opracowanie projektu budowy chodnika "
15.09.2008 08:51 Uchwała nr XVII/168/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 5 września 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
15.09.2008 08:46 Uchwała Nr XVII/167/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 5 września 2008r.w sprawie ustanowienia służebności gruntowej drogi
15.09.2008 08:39 Uchwała Nr XVII/166/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 5 września 2008 r.w sprawie opłat za wykopanie grobu na cmentarzach komunalnych
15.09.2008 07:56 Uchwała XVII/165/2008 RG Istebna z dnia 5 września 2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna , obej. obszary w rejonie przysiółka Jasnowice i Zapasieki.
13.08.2008 11:35 Uchwała Nr XVI/164/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 4 sierpnia 2008 r.w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn o powierzeniu wykonywania zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i doradztwa metod
12.08.2008 15:20 Uchwała nr XVI/163/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 4 sierpnia 2008r.w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
12.08.2008 14:52 Uchwała nr XVI/162/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 4 sierpnia 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
12.08.2008 14:19 Uchwała nr XVI/161/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 4 sierpnia 2008r.w sprawie zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
07.07.2008 14:51 Uchwała Nr XV/160/ 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie wniosku Pana Jana Legierskiego
07.07.2008 14:44 Uchwała Nr XV/159/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Istebna o realizacji zadań z zakresu promocji turystyki z polskim i czeskimi par
07.07.2008 14:37 Uchwała nr XV/158/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
07.07.2008 14:32 Uchwała nr XV/157/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
07.07.2008 14:27 Uchwała nr XV/156/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
07.07.2008 14:22 Uchwała nr XV/155/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
07.07.2008 13:40 Uchwała nr XV/154/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie częściowego uchylenia uchwały nr XIV/145/2008 Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 20

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna