Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2008 13:34 Uchwała Nr XV/153/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
07.07.2008 13:24 Uchwała Nr XV/152/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
07.07.2008 13:15 Uchwała Nr XV/151/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko – Biała na realizację zadania inwestycyjnego .
07.07.2008 13:04 Uchwała Nr XV/150/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów
07.07.2008 12:58 Uchwała Nr XV/149/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe w 2007 roku
07.07.2008 12:49 Uchwała Nr XV/148/ 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury .
07.07.2008 12:29 Uchwała Nr XV/ 147 /2008 Rady Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2008 r.w sprawie : przystąpienia i wdrożenia projektu „ Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna”
13.05.2008 16:08 Uchwała nr XIV/146/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
13.05.2008 16:03 Uchwała nr XIV/145/2008Rady Gminy I s t e b n a z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
13.05.2008 15:20 Uchwała Nr XIV/144 / 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa
13.05.2008 15:11 Uchwała Nr XIV/143 / 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.
13.05.2008 14:57 Uchwała Nr XIV /142/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008rw sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
13.05.2008 14:33 Uchwała Nr XIV /141/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie nabycia nieruchomości
12.05.2008 15:14 Uchwała Nr XIV/140/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie nabycie nieruchomości
12.05.2008 15:00 Uchwała Nr XIV /139 /2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej
12.05.2008 14:49 Uchwała Nr XIV/138 / 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nabycie nieruchomości
12.05.2008 14:38 Uchwała Nr XIV/137/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008r w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej
12.05.2008 13:26 Uchwała Nr XIV/136/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach każdego typu i w przedszkolu
12.05.2008 13:07 Uchwała Nr XIV/135/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
12.05.2008 12:55 Uchwała Nr XIV /134/ 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce imienia Ks. Jana Twardowskiego
12.05.2008 12:18 Uchwała Nr XIV/133 / 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury-Biblioteki Publicznej w Istebnej.
12.05.2008 12:05 Uchwała Nr XIV/132 / 2008 Rady Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2007 rok .
25.03.2008 15:33 Uchwała NR XIII/131/2008 Rady Gminy Istebnaz dnia 17 marca 2008 r.w sprawie skargi Pana Dariusza Hanusa
25.03.2008 15:29 Uchwała Nr XIII/130/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 17 marca 2008 r.w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa
25.03.2008 15:25 Uchwała Nr XIII/129/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 17 marca 2008 rw sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.
25.03.2008 15:21 Uchwała Nr XIII/128/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 17 marca 2008 r.w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Istebna orealizacji projektu promocyjnego z partnerem wiodącym " "Kulturní Dědic
25.03.2008 15:04 Uchwała Nr XIII/127/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 17 marca 2008 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 rok
25.03.2008 14:49 Uchwała nr XIII/126/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 17 marca 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008 .
25.03.2008 14:32 Uchwała nr XIII/125/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 17 marca 2008 r.w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewód
05.03.2008 15:07 Uchwała Nr XII /124/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie podjęcia deklaracjiez Radę Gminy Istebna o wspólnej realizacji zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy infrast.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna