Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2008 14:07 Uchwała nr XII/123/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .
05.03.2008 13:18 Uchwała nr XII/122/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki
05.03.2008 13:09 Uchwała nr XII/121/2008 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki
05.03.2008 13:02 Uchwała Nr XII/120/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzen /.../
26.02.2008 10:44 Uchwała nr XII/119/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2008
26.02.2008 09:49 Uchwała nr XII/118/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
26.02.2008 09:40 Uchwała nr XII/117/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
25.02.2008 11:10 Uchwała Nr XII/116/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Istebna.
25.02.2008 11:06 Uchwała Nr XII/115/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Istebna nieruchomości Skarbu Państwa
25.02.2008 11:01 Uchwała Nr XII/114/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zamiany nieruchomości
25.02.2008 10:55 Uchwała Nr XII/114/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zamiany nieruchomości
25.02.2008 10:31 Uchwała Nr XII/113/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
25.02.2008 10:19 Uchwała Nr XII /112/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r.zmieniająca uchwałę nr XXI/163/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy .
10.01.2008 13:31 Uchwała Nr XI /111/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli
10.01.2008 13:28 Uchwała NrXI /110/2007 Rady Gminy Istebnaz dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli
10.01.2008 13:18 Uchwała Nr XI /109/ 2007 Rady Gminy Istebnaz dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie skargi Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Istebnej
10.01.2008 12:55 Uchwała Nr XI /108//2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa
10.01.2008 12:51 Uchwała NrXI / 107/2007Rady Gminy Istebnaz dnia 28 grudnia 2007 rokzmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ist
10.01.2008 12:42 Uchwała Nr XI / 106/2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 rokzmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przest
10.01.2008 12:26 Uchwała Nr XI/105/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzen
10.01.2008 12:07 Uchwała nr XI/104/2007Rady Gminy Istebnaz dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
10.01.2008 11:57 Uchwała Nr XI/103/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007r /załączniki od Nr 4 do Nr 14/
10.01.2008 11:32 Uchwała nr XI/103/2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2008
10.01.2008 10:42 Uchwała nr XI/102/2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
10.01.2008 10:38 Uchwała nr XI/101/2007Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007 .
28.11.2007 16:01 Uchwała nr X/100/2007Rady Gminy I s t e b n a z dnia 20 listopada 2007r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2007
28.11.2007 15:39 Uchwała Nr X/99/ 2007Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007 rw sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa .
28.11.2007 15:35 Uchwała Nr X/98/2007Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007 r.w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy
28.11.2007 15:32 Uchwała Nr X/97/2007Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie reprezentowania Gminy Istebna w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
28.11.2007 15:26 Uchwała Nr X/96/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2007r.w sprawie realizacji przez Gminę Istebna projektu "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej .

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna