Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2022 13:01 UCHWAŁA NR LXII/406/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
01.12.2022 12:59 UCHWAŁA NR LXII/405/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
01.12.2022 12:58 UCHWAŁA NR LXII/404/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030
01.12.2022 12:08 UCHWAŁA NR LXII/403/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
01.12.2022 11:54 UCHWAŁA NR LXII/402/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna
01.12.2022 11:52 UCHWAŁA NR LXII/401/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
25.11.2022 14:07 UCHWAŁA NR LXI/400/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
25.11.2022 14:05 UCHWAŁA NR LXI/399/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030
02.11.2022 13:10 UCHWAŁA NR LX/398/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
02.11.2022 13:09 UCHWAŁA NR LX/397/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030
02.11.2022 13:06 UCHWAŁA NR LX/396/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
02.11.2022 13:04 UCHWAŁA NR LX/395/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
02.11.2022 13:03 UCHWAŁA NR LX/394/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru, określenia stawek oraz inkasenta na rok 2023
02.11.2022 12:57 UCHWAŁA NR LX/393/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
02.11.2022 12:56 UCHWAŁA NR LX/392/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec Jaworzynka Krzyżowa", zmienianej: - Uchwałą NrXLV/295/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa”
02.11.2022 12:53 UCHWAŁA NR LX/391/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/52/2019 Rady gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od lun 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum — Pietraszyna”,
02.11.2022 12:44 UCHWAŁA NR LX/390/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Jaworzynka do kategorii dróg gminnych
02.11.2022 12:42 UCHWAŁA NR LX/389/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Jaworzynka do kategorii dróg gminnych
02.11.2022 12:38 UCHWAŁA NR LX/388/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Jaworzynka do kategorii dróg gminnych
13.10.2022 12:39 UCHWAŁA NR LIX/387/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki
03.10.2022 14:49 UCHWAŁA NR LVIII/386/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. W sprawie zmiany Uchwały nr LIV/351/2022 r. Rady Gminy Istebna z dnia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku
03.10.2022 14:47 UCHWAŁA NR LVIII/385/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/345/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia terminu zgłaszania kandydatów do Lauru Ziemi Cieszyńskiej
03.10.2022 14:46 UCHWAŁA NR LVIII/384/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
03.10.2022 14:44 UCHWAŁA NR LVIII/383/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030
03.10.2022 14:40 UCHWAŁA NR LVIII/382/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Koniaków do kategorii dróg gminnych
03.10.2022 14:38 UCHWAŁA NR LVIII/381/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Koniaków do kategorii dróg gminnych
03.10.2022 14:37 UCHWAŁA NR LVIII/380/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Koniaków do kategorii dróg gminnych
03.10.2022 14:36 UCHWAŁA NR LVIII/379/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Istebna do kategorii dróg gminnych
03.10.2022 14:35 UCHWAŁA NR LVIII/378/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Istebna do kategorii dróg gminnych
03.10.2022 14:34 UCHWAŁA NR LVIII/377/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie Istebna do kategorii dróg gminnych

1 2 3 4 5 6 następna