Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2007 14:33 Zarządzenie nr 0151/80/07Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
17.09.2007 14:25 Zarządzenie nr 0151/79/07Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
17.09.2007 14:20 Zarządzenie nr 0151/78/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
17.09.2007 14:16 Zarządzenie nr 0151/77/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego SP Nr1
17.09.2007 14:08 Zarządzenie nr 0151/76/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
17.09.2007 14:04 Zarządzenie nr 0151/75/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
17.09.2007 13:58 Zarządzenie nr 0151/74/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
17.09.2007 13:51 Zarządzenie nr 0151/73/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 200
17.09.2007 13:23 Zarządzenie Nr 0151/72/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2007 rok zmieniające Zarządzenie Nr 100/2005 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 października 2005 r.
17.09.2007 13:08 Zarządzenie Nr 0151/71/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2007 r.w sprawie: ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze oraz powołania komisji rekrutacyjnej w Urzędzie Gminy Istebna.
17.09.2007 12:55 Zarządzenie nr 0151/70/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
04.09.2007 11:02 Zarządzenie Nr 0151/69/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 sierpnia 2007 r.zmieniające zarządzenie Nr 0151/74/06 Wójta Gminy Istebna w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zopatrzenia w
28.08.2007 11:28 Zarządzenie nr 0151/68/2007Wójta Gminy Istebnaz dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
28.08.2007 11:26 Zarządzenie nr 0151/67/07Wójta Gminy Istebna z dnia 14 sierpnia 2007 r.w sprawie powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopad
28.08.2007 11:10 Zarządzenie Nr 0151/66/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2007 r.w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego /zasiłkuszkolnego.
27.08.2007 11:00 Zarządzenie nr 0151/65/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/64/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2007
27.08.2007 10:49 Zarządzenie nr 0151/64/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
27.08.2007 10:43 Zarządzenie nr 0151/63/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
27.08.2007 10:37 Zarządzenie nr 0151/62/07Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lipca 2007 r.sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
27.08.2007 10:31 Zarządzenie nr 0151/61/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
27.08.2007 10:26 Zarządzenie nr 0151/60/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
27.08.2007 10:20 Zarządzenie nr 0151/59/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
27.08.2007 10:11 Zarządzenie nr 0151/58/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007.
27.08.2007 09:00 Zarządzenie Nr 0151/57/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 27 czerwca 2007 r.w związku z rzeczowo-finansowym, końcowym odbiorem robót na zadaniu: Remont drogi gminnej Miki-Glinianne we wsi Istebna.
27.08.2007 08:48 Zarządzenie nr 0151/56/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2007
27.08.2007 08:33 Zarządzenie nr 0151/55/0 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2007 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowa
27.07.2007 14:22 Zarządzenie nr 0151/54/07Wójta Gminy Istebna z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Istebna
05.07.2007 14:16 Zarządzenie nr 0151/53/07Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jawo
27.06.2007 13:58 Zarządzenie nr 0151/52/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
27.06.2007 13:46 Zarządzenie nr 0151/51/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 12 czerwca 2007 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007

poprzednia 1 2 3 4 5 następna