Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2007 13:45 Zarządzenie nr 0151/50/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
06.06.2007 10:01 Zarządzenie nr 0151/49/07Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Istebnej.
06.06.2007 09:58 Zarządzenie nr 0151/48/07Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
06.06.2007 09:56 Zarządzenie nr 0151/47/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce.
06.06.2007 09:51 Zarządzenie nr 0151/46/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
06.06.2007 09:48 Zarządzenie nr 0151/45/07Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie.
06.06.2007 09:45 Zarządzenie nr 0151/44/07Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie.
06.06.2007 09:42 Zarządzenie nr 0151/43/07Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
06.06.2007 09:39 Zarządzenie nr 0151/42/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej.
06.06.2007 09:22 Zarządzenie nr 0151/40/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
01.06.2007 14:18 Zarządzenie nr 0151/41/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
01.06.2007 13:48 Zarządzenie nr 0151/39/07Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2007 r.w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Istebna
01.06.2007 12:56 Zarządzenie Nr 0151/38/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 maja 2007 r.z dnia 15 maja 2007 r.w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Istebna.
31.05.2007 10:46 Zarządzenie nr 0151/37/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
14.05.2007 08:45 Zarządzenie nr 0151/36/07Wójta Gminy Istebna z dnia 4 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 1 w Jaworzynce.
14.05.2007 08:41 Zarządzenie nr 0151/35/07Wójta Gminy Istebna z dnia 4 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
14.05.2007 08:37 Zarządzenie nr 0151/34/07Wójta Gminy Istebna z dnia 4 maja 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SzkołyPodstawowej Nr 2 w Koniakowie.
14.05.2007 08:30 Zarządzenie nr 0151/33/07 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr.
11.05.2007 12:13 Zarządzenie nr 0151/32/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2007 rokuw sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 12:08 Zarządzenie nr 0151/31/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 12:03 Zarządzenie nr 0151/30/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007.
11.05.2007 11:56 Zarządzenie nr 0151/29/2007Wójta Gminy Istebnaz dnia 23 kwietnia 2007 rokuw sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 11:50 Zarządzenie nr 0151/28/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 11:45 Zarządzenie nr 0151/27/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 11:30 Zarządzenie nr 0151/27/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 11:20 Zarządzenie nr 0151/26/07Wójta Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej.
11.05.2007 11:13 Zarządzenie nr 0151/25/2007Wójta Gminy Istebna z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 200
11.05.2007 11:04 Zarządzenie nr 0151/24/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 10:57 Zarządzenie nr 0151/23/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007
11.05.2007 10:54 Zarządzenie nr 0151/22/2007 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2007 .

poprzednia 1 2 3 4 5 następna