Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2019 14:18 Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjętej na sesji w dniu 29 października 2019
08.11.2019 14:16 Zarządzenie Nr 0050.165.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zpowołania Komisji Rekrutacyjnej
08.11.2019 14:15 Zarządzenie Nr 0050.164.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 14:14 Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzedu Gminy Istebna
08.11.2019 14:13 Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 14:13 Zarządzenie Nr 0050.162.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 14:12 Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 14:12 Zarządzenie Nr 0050.160.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 14:11 Zarządzenie Nr 0050.158.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi GOPS w Istebnej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
08.11.2019 14:10 Zarządzenie Nr 0050.157.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 październikaa 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym GZI ds. PPwR w Istebnej, powołanego Zarządzeniem Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 sierpnia 2019r.owołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie istebn
08.11.2019 14:07 Zarządzenie Nr 0050.156.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi GOPS w Istebnej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
08.11.2019 14:04 Zarządzenie Nr 0050.155.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi GOPS w Istebnej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
08.11.2019 14:01 Zarządzenie Nr 0050.154.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 14:00 Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 13:59 Zarządzenie Nr 0050.150.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 13:59 Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 13:57 Zarządzenie Nr 0050.149.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania " Zespołu do spraw transportu Publicznego na terenie Gminy Istebna".
08.11.2019 13:56 Zarządzenie Nr 0050.148.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjętej na sesji w dniu 30 września 2019
08.11.2019 13:54 Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
08.11.2019 13:53 Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.09.2019r. w sprawie powołania komisji do przekwalifikowania i wybrakowania sprzetu obrony cywilnej
08.11.2019 13:51 Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 17.09.2019r. w sprawie zmiany w składzie osobowym GZI ds PPR w Istebnej, powołanego Zarządzeniem nr 0050.37.2011 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 maja 2011 roku. Wójta
31.10.2019 14:58 Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 30.10.2019r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2019 oraz aktualizacji statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna.
17.10.2019 13:11 Zarządzenie Nr 0050.153.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Istebnaw sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
19.09.2019 12:28 Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwenartyzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w świetlicy w istebnej Kubalonce stanowiących własność Gminy Istebna oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
19.09.2019 12:25 Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
19.09.2019 12:24 Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
19.09.2019 12:23 Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
19.09.2019 12:23 Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
19.09.2019 12:22 Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora SP nr 2 w Istebnej w przypadku jego nieobecności
19.09.2019 12:21 Zarządzenie Nr 0050.137.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019 [

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna