Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2019 12:20 Zarządzenie Nr 0050.135.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna".
19.09.2019 12:18 Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
19.09.2019 12:18 Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
19.09.2019 12:17 Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadań, które uległy uszkodzeniom w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe (intensywne opady atmosferyczne)
19.09.2019 12:11 Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjętej na sesji w dniu 2 września 2019
05.09.2019 13:50 Zarządzenie Nr 0050.131.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
05.09.2019 13:48 Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarz Gminy Istebna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
05.09.2019 13:45 Zarządzenie Nr 0050.129.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora SP nr 2 w Jaworzynce w przypadku jego nieobecności
05.09.2019 13:44 Zarządzenie Nr 0050.128.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora SP nr 2 w Koniakowie w przypadku jego nieobecności
05.09.2019 13:41 Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu za najem lokali przeznaczonych na cele kulturalno-edukacyjne w budynku Istebna 1549 ( Dom Trzech Narodów)
05.09.2019 13:39 Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
05.09.2019 13:38 Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
05.09.2019 13:38 Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
05.09.2019 13:37 Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego dla celów realizacji i uzgodnień dokumentacji projektowej dotyczacej przebiegu trasy gazyfikacji Gminy Istebna
05.09.2019 13:34 Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie istebna
26.08.2019 12:53 Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
22.08.2019 13:52 Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
22.08.2019 13:52 Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
22.08.2019 13:51 Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki GOK,I,P i BP w Istebnej
22.08.2019 13:49 Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2019.
07.08.2019 13:53 Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
05.08.2019 11:15 Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
05.08.2019 11:14 Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad fakturowania w zamówieniach publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujacych w Urzędzie Gminy w Istebnej
02.08.2019 14:15 Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
01.08.2019 14:34 Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
01.08.2019 12:43 Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zaopatrzenia w ciepło oraz opłat ryczałtowych zaopatrzenia w ciepło lokali będacych własnością lub zarzadzanych przez Gminę Istebna
01.08.2019 12:36 Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zwiazanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
01.08.2019 12:32 Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2019 r.
01.08.2019 12:31 Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
01.08.2019 12:29 Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna