Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2019 09:14 Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Socjalnej i ustalenia jej zadań oraz trybu działania
29.05.2019 14:47 Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej
29.05.2019 14:45 Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie waloryacji stawki czynszu za najem lokali przeznaczonych na cele kulturalno-edukacyjne w budynku Istebna 1549 ( Dom Trzech Narodów)
24.05.2019 13:35 Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
24.05.2019 13:34 Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
24.05.2019 13:33 Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
24.05.2019 13:31 Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 maja 2019 r. sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe (intensywne opady atmosferyczne)
24.05.2019 13:25 Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2019 r. sprawie przygotowania i udziału Urzędu Gminy w Istebnej oraz gminnych jednostek organizacyjnych w kompleksowycm ćwiczeniu obronnym - pk. Granit -2019".
24.05.2019 13:22 Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2019.w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
24.05.2019 13:19 Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
24.05.2019 13:18 Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
24.05.2019 13:17 Zarządzenie Nr 0050.59A.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
24.05.2019 13:17 Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania przetargowego p.n. " Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna"
13.05.2019 09:43 Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
13.05.2019 09:40 Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
13.05.2019 09:37 Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
13.05.2019 09:37 Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
13.05.2019 09:35 Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
13.05.2019 09:34 Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
13.05.2019 09:29 Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad(polityki) rachunkowości oraz zasad kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej obowiązującej w Urzędzie Gminy w Istebnej.
08.05.2019 11:47 Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania GOK,P,IT i BP w Istebnej
07.05.2019 16:13 Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
07.05.2019 16:12 Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 26.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjetej na sesji w dniu 25 kwietnia 2019r
29.04.2019 10:57 Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwenartyzacji doraźnej zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia będących w dyspozycji Referatu Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Istebnej.
29.04.2019 10:55 Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
29.04.2019 10:55 Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
29.04.2019 10:54 Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
29.04.2019 10:51 Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
29.04.2019 10:50 Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
29.04.2019 10:49 Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraźnej zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia będących w dyspozycji Referatu Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Istebnej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna